1. Wanneer steekt u na het ontwaken uw eerste sigaret op?
binnen de 5 minuten
binnen het half uur
binnen het uur
na meer dan een uur
2. Hebt u moeite om langere tijd niet te roken op plaatsen waar roken verboden is, b.v. in kerken, bibliotheken, filmzalen, enz. ?
ja
neen
3. Welke sigaret kunt u het moeilijkst missen?
de eerste sigaret 's morgens
maakt geen verschil uit
4. Hoeveel sigaretten rookt u per dag?
31 of meer
tussen 21 en 30
tussen 11 en 20
10 of minder
5. Rookt u 's ochtends meer dan gedurende de rest van de dag?
ja
neen
6. Rookt u zelfs als u zo ziek bent dat u gedurende het grootste gedeelte van de dag in bed moet blijven ?
ja
neen